Projekt strony internetowej Pauliny Weber

Projekt strony internetowej Pauliny Weber - Podstrona Biografia

Projekt strony internetowej – Podstrona Biografia

Projekt strony internetowej opracowany dla artystki Pauliny Weber, absolwentki Sztuki Mediów na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Strona miała spełniać funkcję internetowej wizytówki oraz prezentować dorobek artystki.

Projekt strony internetowej Pauliny Weber - Podstrona pracy

Podstrona pracy

Further Projects