Broszura reklamowa firmy budowlanej AEDES S.A.

Broszura reklamowa firmy budowlanej AEDES S.A. - Projekt okładki

Aedes S.A. jest firmą świadczącą wysokiej jakości kompleksowe usługi budowlano-montażowe. Spółka specjalizuje się w wykonawstwie szerokiego zakresu prac budowlanych od pojedynczych robót budowlanych, poprzez generalne wykonawstwo obejmujące prowadzenie robót zasadniczych i wykończeniowych, uruchomienia wszystkich instalacji i urządzeń, aż po przekazywanie do eksploatacji gotowych, wyposażonych obiektów. Realizacja projektu obejmowała doradztwo w zakresie zawartości merytorycznej broszury, opracowanie projektu graficznego z przygotowaniem do druku oraz opracowanie wersji elektronicznej broszury w formacie PDF.

Broszura reklamowa firmy budowlanej AEDES S.A. - Działalność firmy

Broszura reklamowa firmy budowlanej AEDES S.A. – Działalność firmy

Broszura reklamowa firmy budowlanej AEDES S.A. - Misja i wizja

Projekt sekcji Misja i wizja

Broszura reklamowa firmy budowlanej AEDES S.A. - Doświadczenie

Projekt sekcji Doświadczenie

Broszura reklamowa firmy budowlanej AEDES S.A. - Referencje

Projekt sekcji Referencje

Broszura reklamowa firmy budowlanej AEDES S.A. - Współpraca

Projekt sekcji Współpraca

Broszura reklamowa firmy budowlanej – Projekt okładki

Broszura reklamowa firmy budowlanej AEDES S.A. - Okładka przód i tył

Projekt okładki broszury

Strona internetowa firmy: http://aedes.pl/

Further Projects